dnes je 1.10.2023

Input:

Varovanie v súvislosti s voľbami do NR SR 2023

1.8.2023, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad vyhlasuje varovanie pred zvýšeným rizikom kybernetických bezpečnostných incidentov a iných škodlivých aktivít v kybernetickom priestore v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré budú 30. septembra 2023.

Všetkým subjektom, ktoré sa zapájajú do volebného procesu – vrátane všetkých politických strán – odporúčame implementovať bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie svojich účtov, stránok a informačných systémov.

V súvislosti s volebným procesom je možné očakávať niekoľko foriem hybridných operácií:

PHISHING A KOMPROMITÁCIA E-MAILOV

NBÚ očakáva, že útočníci budú využívať sociálne inžinierstvo najmä vo phishingových kampaniach (e-mailové, telefonické aj SMS).

Zneužívaním témy volieb môžu viesť k neoprávnenému získaniu prístupu do e-mailových účtov alebo k získaniu iných citlivých údajov a ich následnému zneužitiu, napr. s cieľom zdiskreditovať osobu