dnes je 22.1.2022

Input:

Usmernenia o príkladoch oznámení porušenia ochrany osobných údajov

5.1.2022, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na decembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o príkladoch oznámení porušenia ochrany osobných údajov (Guidelines 1/2021 on examples regarding data breach notifications).

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov prinieslo novú povinnosť pre prevádzkovateľov, ktorí musia na základe kritérií určených v čl. 33 a 34 všeobecného nariadenia o ochrane údajov oznámiť porušenie ochrany údajov dozornému orgánu (úradu na ochranu osobných údajov) a prípadne aj dotknutej osobe. Tieto usmernenia dopĺňajú Usmernenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov podľa nariadenia 2016/679 prijaté pracovnou skupinou zriadenou podľa čl. 29 (WP29).

Cieľom usmernení je pomôcť prevádzkovateľom pri rozhodovaní o tom, ako zaobchádzať s porušením ochrany údajov a aké faktory treba zvážiť pri hodnotení rizika. Prínosom týchto usmernení je, že pri každom