dnes je 9.12.2021

Input:

Usmernenia o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

21.10.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na októbrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR)

Usmernenia boli vypracované z dôvodu zjednotenia výkladu k čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko pandémia koronavírusu priniesla snahu o rôzne výkladu používania tohto článku. Usmernenia obsahujú odporúčania pre zákonodarcov – poukazujú na potrebu tvorby právnych predpisov na princípe predvídateľnosti právnych noriem a záruk potrebných pre existenciu demokratickej spoločnosti; pre samotných prevádzkovateľov ako postupovať, ak chcú zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd dotknutých osôb a obmedzení podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

V usmerneniach EDPB zdôrazňuje, že