dnes je 3.7.2022

Input:

Správne nastavenie získavania súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies webových stránok

30.5.2022, Zdroj: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) postupuje podľa Zákona o elektronických komunikáciách účinného od 1.2.2022. Podľa § 109 ods. 8 tohto zákona každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Úrad už začal vykonávať kontroly dodržiavania predmetného ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, a to najmä vo vzťahu k podmienkam získavania preukázateľného súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies.

Napriek tomu, že v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách úrad nie je povinný zverejňovať usmernenie k predmetnej problematike, odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovenia