dnes je 23.2.2024

Input:

Spoločná správa o rokovaní slovenského a českého úradu na ochranu osobných údajov

5.10.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

V dňoch 25. - 27. 9. 2023 prebehlo v Trenčíne rokovanie slovenských a českých odborníkov z úradov pre ochranu osobných údajov. Na pozvanie podpredsedníčky slovenského ÚOOÚ JUDr. Anny Vittekovej a za účasti jej spolupracovníkov sa akcie zúčastnila česká delegácia pod vedením predsedu Mgr. Jiřího Kauckého. Bilaterálne rokovania tohto typu sa uskutočnili po niekoľkých rokoch prerušených pandémiou Covid-19, oba úrady sú však po účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane  údajov (GDPR) v kontakte v rámci štruktúr Európskeho výboru pre ochranu údajov.

Cieľom rokovaní bolo zistiť a porovnať, aký vplyv malo 5 rokov aplikácie všeobecného nariadenia o ochrane  údajov (GDPR) na chod oboch úradov, aj na výstupy z dozornej činnosti. Odborníci z oboch úradov sa preto v 12 tematických blokoch venovali právnym otázkam aj rozhodovacej praxi.