dnes je 19.6.2024

Input:

Smernica o protispoločenskej činnosti pre obec a samosprávny kraj

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.16 Smernica o protispoločenskej činnosti pre obec a samosprávny kraj

JUDr. Simona Laktišová; Mgr. Simona Skirkaničová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Smernica č. ____/20___

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Čl. I

Úvodné ustanovenia

  1. Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej aj ako „zákon č. 54/2019 Z. z.”) v nadväznosti na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu subjektu územnej samosprávy v súvislosti