dnes je 1.10.2023

Input:

Smernica o používaní umelej inteligencie

16.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.18 Smernica o používaní umelej inteligencie

JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Smernica o používaní umelej inteligencie  
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Obsah

Čl. I Všeobecné ustanovenia 3

Čl. II Umelá inteligencia 3

Čl. III Zásady používania umelej inteligencie 3

Čl. IV Organizácia informačnej bezpečnosti 4

Čl. V Záverečné ustanovenia 5

Čl. I Všeobecné ustanovenia

  1. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a zabezpečuje súlad s právnymi predpismi upravujúcimi oblasť, ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti v oblasti informačných systémov.
  2. Táto smernica stanovuje základné zodpovednosti, pravidlá a zásady používania umelej inteligencie.

Čl. II Umelá inteligencia