dnes je 16.7.2024

Input:

Smernica na ochranu osobných údajov

26.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.10 Smernica na ochranu osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

Časť prvá

1. Úvod

Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len „Prevádzkovateľ”). Tieto pravidlá vychádzajú z ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Politika ochrany osobných údajov vyžaduje, aby štatutárne orgány prevádzkovateľa deklarovali dodržiavanie všetkých platných právnych noriem na území Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len