dnes je 10.6.2023

Input:

Sankcie za postihovanie oznamovateľov korupcie sa majú zvýšiť

11.5.2023, Zdroj: SITA

Sankcie za postihovanie oznamovateľov korupcie by sa mali zvýšiť. Vyplýva to z novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorú dnes schválila Národná rada SR. Konkrétne by sa napríklad za neoprávnený pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi alebo za vyzradenie jeho identity mala pokuta pre zamestnávateľa zvýšiť z 2 000 eur na 6 000 eur. Pri opakovaní priestupku do dvoch rokov by mal mať Úrad na ochranu oznamovateľov právomoc uložiť pokutu do výšky 12-tisíc eur. Zároveň sa má zmeniť názov Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na kratšiu verziu Úrad na ochranu oznamovateľov.

V prípade zamestnávateľa, ktorý vnútorne neupraví postup pri nahlasovaní korupcie, prípadne neoznámi nahlasovateľovi výsledok preverovania jeho podnetu, sa má pokuta zvýšiť z 20-tisíc eur na 30-tisíc eur. Pokiaľ neurčí zodpovednú osobu za prijímanie oznámení alebo nepreverí každé oznámenie