dnes je 16.4.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách)

22.11.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 9. novembra 2023 rozhodnutie vo veci C‑319/22 Gesamtverband Autoteile-Handel (Prístup k informáciám o vozidlách), v ktorom sa venoval povinnosti automobilových výrobcov poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom identifikačné čísla vozidiel (VIN) podľa nariadenia 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Identifikačné číslo vozidla (VIN)[1] ako také nie je osobným údajom. Osobným údajom sa však stáva, keď niekto, kto k nemu má prístup, má prostriedky na identifikáciu vlastníka vozidla za predpokladu, že dotknutou osobou je fyzická osoba. Vlastník vozidla je rovnako ako VIN uvedený v registračnom osvedčení vozidla.
  • Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 61 ods. 1 nariadenia 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel[2] sa vykonáva na právnom