dnes je 26.5.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci FT (Kópia lekárskeho záznamu)

7.11.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 26. októbra 2023 rozhodnutie vo veci C‑307/22 FT (Kópia lekárskeho záznamu), v ktorom sa venoval právu na bezplatné získanie prvej kópie lekárskych záznamov (článok 15 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Lekár (v danom prípade stomatologička), ktorý spracúva osobné údaje pacientov, je v postavení prevádzkovateľa.
  • Dotknutá osoba pri uplatnení práva na prístup k svojim osobným údajom nemusí svoju žiadosť odôvodniť, a teda prevádzkovateľ od nej zdôvodnenie žiadosti nemôže požadovať. Žiadosť dotknutej osoby nemôže byť zamietnutá, ak sleduje iný cieľ, než je oboznámiť sa so spracúvaním údajov a overiť jeho zákonnosť.
  • Pacient má právo získať prvú kópiu svojich lekárskych záznamov v zásade bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady. Prevádzkovateľ môže požadovať platbu