dnes je 1.10.2023

Input:

Rozhodnutie o primeranosti pre Spojené štáty americké

14.7.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dňa 10. júla 2023 prijala Európska komisia rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Na základe nového rozhodnutia o primeranosti sa môžu osobné údaje bezpečne prenášať z EÚ americkým spoločnostiam, ktoré sa zúčastňujú na tomto rámci, bez toho, aby bolo potrebné zavádzať dodatočné záruky ochrany údajov. Rozhodnutie je uplatniteľné od dátumu jeho prijatia.

Európska komisia môže s účinnosťou pre celú EÚ/celý EHP rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo určený sektor v tretej krajine či medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov, čím zaisťuje právnu istotu a jednotnosť v celej EÚ/celom EHP, pokiaľ ide o tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, ktorá sa považuje za tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu poskytujúcu