dnes je 3.7.2022

Input:

Rezort práce zintenzívňuje ochranu detí aj v digitálnom priestore

10.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) na základe plnenia Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore (schválenej uznesením vlády SR č. 63 zo dňa 12. februára 2020) predložilo Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 - 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore a obsahuje úlohy zamerané na prevenciu, intervenciu, ale aj následnú starostlivosť o obete aj páchateľov trestnej činnosti v tejto oblasti. Všetky úlohy v rámci Akčného plánu smerujú k zlepšeniu ochrany detí v digitálnom priestore. Návrh schválila vláda.

Pandémia COVID-19 okrem iného zapríčinila, že deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov. Z dostupných výskumov je známe, že okrem rizika spôsobeného samotným objemom času stráveného v digitálnom priestore