dnes je 1.10.2023

Input:

Project byDesign pre malé a stredné podniky

4.1.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Grécky dozorný orgán implementoval „Project byDesign“, ktorý má slúžiť na uľahčenie súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov, ktorý je špecificky navrhnutý pre malé a stredné podniky (MSP) a na podporu ochrany údajov v produktoch a službách MSP, ktoré sa týkajú informačno-komunikačných technológií (IKT). Tento projekt je hradený z prostriedkov EÚ a môže byť užitočný aj pre slovenské MSP.

Cieľom projektu je:

  1. ponúknuť online súbor nástrojov prispôsobených najmä pre MSP, ktoré im spolu so súborom šablón základných dokumentov môžu pomôcť pri vykonávaní opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Viac informácií o tejto časti projektu sa dozviete na webovej stránke https://www.dpa.gr/en/byDesign_onlinetoolkit_en.

  1. vyvinúť špecificky navrhnutý komplexný školiaci program na ochranu údajov so zameraním na vývojárov a iné