dnes je 19.6.2024

Input:

Pravidlá poskytovania písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov

9.11.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Skôr ako napíšete svoju žiadosť (napr. emailom, listom, elektronicky), zoznámte sa s informáciami uvedenými na webovom sídle úradu v časti Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z. z.Metodiky úraduMetodiky EDPB a v Príručke o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov.

Úrad neposkytne odpoveď na žiadosť, ak jej obsahom je:

  1. Určovanie a zisťovanie právneho základu prevádzkovateľa – právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 (prípadne v spojení s článkom 9 ods. 2) Nariadenia[1] určuje prevádzkovateľ, nie úrad. Prevádzkovateľ úradu právny základ neoznamuje.
  2. Právne analýzy – úrad ako nezávislý orgán dozoru mimo konania o ochrane osobných údajov nevyhodnocuje právne analýzy a závery, taktiež za prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa nenastavuje procesy, ani neprejudikuje súladnosť zamýšľaného