dnes je 16.7.2024

Input:

Povinnosti a úlohy zodpovednej osoby

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.13.1.2 Povinnosti a úlohy zodpovednej osoby

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov”) určuje tieto povinnosti a úlohy zodpovednej osoby:

  • zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy podľa § 46 zákona o ochrane osobných údajov (ustanovenie § 44 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov),

  • zodpovedná osoba môže byť zamestnancom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy (ustanovenie § 44 ods. 7 zákona o ochrane osobných údajov),

  • prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zverejniť,