dnes je 26.5.2024

Input:

Odporúčania o žiadosti o schválenie a o prvkoch a zásadách, ktoré sa nachádzajú v záväzných vnútropodnikových pravidlách prevádzkovateľa (BCR-C)

10.7.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júnovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o žiadosti o schválenie a o prvkoch a zásadách, ktoré sa nachádzajú v záväzných vnútropodnikových pravidlách prevádzkovateľa (BCR-C, t. j. Binding Corporate Rules - Controller) (článok 47 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) [Recommendations 1/2022 on the Application for Approval and on the elements and principles to be found in Controller Binding Corporate Rules (Art. 47 GDPR)].

Cieľom týchto odporúčaní je poskytnúť štandardný formulár žiadosti o schválenie BCR pre prevádzkovateľov, objasniť potrebný obsah BCR stanovený článkom 47 GDPR, rozlišovať medzi tým, čo musia obsahovať BCR a čo musí byť v žiadosti o schválenie BCR predložené vedúcemu dozornému orgánu pre BCR, a poskytnúť