dnes je 23.2.2024

Input:

Od septembra bude platiť nová vyhláška NBÚ k bezpečnostným opatreniam

31.7.2023, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad

Od 1. septembra nadobúda platnosť Vyhláška NBÚ č. 264/2023. Dopĺňa a mení staršiu vyhlášku  č. 362/2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Cieľom novej vyhlášky je upraviť vykonávací predpis tak, aby korešpondoval s normatívnym textom uvedeným v § 20 zákona v znení zákona č. 287/2021 a následne vytvoriť funkčný legislatívny rámec nutný pre efektívnu realizáciu kľúčových opatrení pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, ktorý transponuje priority a požiadavky, ktoré boli vytvorené na európskej úrovni, pričom sa zameriava na rozšírenie obsahu bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Vyhláška na základe aplikačnej praxe upravuje niektoré ustanovenia pôvodnej vyhlášky a súčasne ide