dnes je 11.8.2022

Input:

Ochrana osobných údajov v roku 2022

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:43

Kapitoly videa

Videoseminár  spracováva tému noviniek súvisiacich s nariadením GDPR a jeho správnu aplikáciu v roku 2022 pre prevádzkovateľov osobných údajov a širokú verejnosť, pričom nespracováva zmeny v samotnom texte nariadenia GDPR, ale len témy súvisiace s nariadením GDPR. Napriek tomu, že pre rok 2022 platí rovnaké znenie nariadenia GDPR ako vstúpilo do platnosti v roku 2018 a nie sú plánované žiadne jeho zmeny, cieľom videoseminára je sumarizovať všetky dôležité metodické usmernenia a rozhodnutia k jeho výkladu, ktoré vydali rôzne orgány a sú považované na najrelevantnejšie a najzaujímavejšie pre prevádzkovateľov a širokú verejnosť.

Lektor

JUDr. Jakub Uhrinčať LL.M.

Hosťom webináru je zakladajúci partner advokátskej kancelárie UHRINČAŤ-VAJDA s.r.o., ktorá sa špecializuje aj na právnu oblasť ochrany osobných údajov. Je autorom štyroch publikovaných monografií na tému nastavenia systému ochrany osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a pravidelne odpovedá na otázky na portáli www.zoou.sk ako člen autorského tímu vydavateľstva Verlag Dashöfer. Ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou poskytuje aj komplexnú poradenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov od počiatočného úplného nastavenia systému ochrany osobných údajov a vypracovania všetkej súvisiacej dokumentácie, až po zastupovanie klientov počas celého priebehu kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR.  Úspešne absolvoval skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrade na ochranu osobných údajov SR a popri výkone advokácie vykonáva funkciu zodpovednej osoby aj podľa nariadenia GDPR. Problematike nastavenia systému ochrany osobných údajov v obchodných spoločnostiach bola venovaná aj jeho rigorózna práca a práca, na základe ktorej získal titul LL.M.