dnes je 19.6.2024

Input:

Novela kyberzákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

3.6.2024, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Na jeho tvorbe spolupracoval aj s odbornou verejnosťou.

Novela pre slovenský kyberzákon nebude zásadnou revolúciou. V praxi má znížiť riziká súvisiace s rýchlym technologickým vývojom, digitalizáciou a zvýšiť celkovú úroveň kybernetickej bezpečnosti našej krajiny.

Úprava identifikuje prevádzkovateľov základnej služby podľa konkrétnych kritérií (napríklad na základe veľkosti), zmení sa teda spôsob identifikácie týchto povinných osôb. Pôsobnosť zákona sa rozšíri o nové sektory (odvetvia) a nové regulované služby. Definuje aj kritickú základnú službu ako novú hodnotu pre posúdenie rizikovosti a kritickosti subjektu. Od toho sa budú odvíjať povinnosti, bezpečnostné opatrenia, audity aj kontrola.

Bezpečnostné opatrenia budú kopírovať nový štandard a smernicu NIS2.