dnes je 31.3.2023

Input:

Nové pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti - Smernica NIS 2

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:23

Kapitoly videa

Európska únia už v roku 2016 prijala smernicu o bezpečnosti sietí a informácií, tzv. smernicu NIS. Celý jej oficiálny názov znie Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016, o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Tým bol na úrovni Únie položený základ na zvýšenie bezpečnosti sietí a informačných systémov zaisťujúcich dôležité služby naprieč členskými štátmi. Na Slovensku bol v tejto súvislosti prijatý zákon č. 18/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti. Teraz prichádza Európska únia s prehĺbením tohto rámca, ktorý reprezentuje nová smernica o kybernetickej bezpečnosti – tzv. NIS2. NIS 2 zavádza určité nové povinnosti a rovnako rozširuje okruh povinných subjektov. Pre organizácie, ktorých sa týkala už pôvodná smernica NIS, sa toho teda v praxi príliš meniť nebude.

Lektor

JUDr. Jakub Pavčík

Spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti osobnyudaj.sk, s.r.o. V súčasnosti pôsobí aj ako zodpovedná osoba (Data protection officer) pre viacerých prevádzkovateľov nielen z verejného, ale aj súkromného sektora a tiež zastáva funkciu viceprezidenta Národnej asociácie na ochranu osobných údajov. Rovnako, v rámci svojej práce, pomáha prevádzkovateľom dosahovať súlad s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o kybernetickej bezpečnosti.