dnes je 16.4.2024

Input:

Nová výzva podporí subjekty verejnej správy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti

23.2.2024, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu: „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ v sume 10 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 z opatrenia 1.2.1. Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie.

Cieľom výzvy „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku podporiť projekty subjektov verejnej správy pre zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. 

Podpora bude primárne poskytovaná pre tie oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, kde oprávnené subjekty identifikujú najvyššiu mieru rizika a