dnes je 23.2.2024

Input:

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v roku 2023

2.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:43

Kapitoly videa

Nové celoúnijné pravidlá sa snažia riešiť veľké spoločenské zmeny, ktoré ovplyvnili bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov v posledných dvoch desaťročiach. Ide najmä o narastajúci význam digitalizácie, nakupovanie cez internet, nový technologický vývoj a globalizované dodávateľské reťazce. S uvedeným súvisí prijatie Nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré vstúpilo do platnosti 12. júna 2023. V rámci webinára bude venovaná pozornosť vybraným aspektom predmetného Nariadenia.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.