dnes je 23.2.2024

Input:

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti je tu aj pre mestá a obce

25.9.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Predseda ZMOS Jozef Božik sa stretol s predsedom Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti pri Národnom bezpečnostnom úrade Ivanom Makatúrom. Prediskutovali možnosti spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti v samospráve miest a obcí.

„Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti ako konzultačná a audítorská spoločná zriadená Národným bezpečnostným úradom musí byť partnerom a platformou pre spoluprácu sa samosprávami miest a obcí. Obce sú v zmysle zákona č. 69/2018 Z.Z. o kybernetickej bezpečnosti, zákona č.95/2019 Z.Z. o informačných technológiách  verejnej správy ako aj zákona č.45/2011 Z.Z o kritickej infraštruktúre subjektom dodržiavania zásad kybernetickej bezpečnosti a musia absolvovať audit kybernetickej bezpečnosti, preto spoluprácu s organizáciou štátu vnímam pozitívne a prospešne, pretože ide o