dnes je 1.10.2023

Input:

Komisia predstavila prísnejšie pravidlá pre uplatňovanie GDPR v cezhraničných prípadoch

10.7.2023, Zdroj: SITA

Európska komisia (EK) navrhla predpis na zefektívnenie spolupráce úradov pri presadzovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) v cezhraničných prípadoch. Informuje o tom prostredníctvom svojej webstránky.

Nariadenie stanoví konkrétne procesné pravidlá pre úrady uplatňujúce GDPR v prípadoch týkajúcich sa jednotlivcov nachádzajúcich sa vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie. Predpis harmonizuje procesné práva v cezhraničných prípadoch a týka sa pravidiel v oblastiach práv sťažovateľov, práv vyšetrovaných strán a zjednodušenia spolupráce a riešenia sporov. Pravidlá by mali priniesť rýchlejšie riešenie prípadov, a teda aj rýchlejšie opravné prostriedky pre jednotlivcov a väčšiu právnu istotu pre podniky.