dnes je 19.6.2024

Input:

Interná smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov

3.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.16 Interná smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov

JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

Názov firmy (adresa, IČO):  
Názov vnútropodnikovej smernice: Interná smernica pre riešenie bezpečnostných incidentov 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

1. Účel, rozsah a zodpovednosti

Účelom tohto dokumentu je zabezpečiť činnosť informačných systémov pri vzniku bezpečnostného incidentu.

Užívatelia tohto dokumentu sú všetci zamestnanci.

2. Bezpečnostný incident

Bezpečnostný incident je každá udalosť, ktorá má potenciál narušiť alebo už narušila informačnú bezpečnosť organizácie. Bezpečnostné incidenty rozdeľujeme na nežiaduce udalosti a nebezpečné situácie.

Nebezpečná situácia je neželaná, neočakávaná situácia, ktorá indikuje možné porušenie