dnes je 2.10.2022

Input:

Európska komisia predstaví nový posilnený Kódex postupov proti dezinformáciám

20.6.2022, Zdroj: Rada pre vysielanie a retransmisiu

Cieľom Kódexu postupov proti dezinformáciám je v spolupráci s platformami typu Facebook, Twitter či Google, s výskumnými organizáciami a s ďalšími signatármi efektívne zakročiť proti šíreniu nebezpečných dezinformácií v online priestoreRada pre vysielanie a retransmisiu ako dlhoročný líder pracovnej skupiny ERGA (európskej skupiny regulátorov audiovizuálnych služieb) zameranej na problematiku dezinformácií pri tvorbe kódexu úzko spolupracovala so všetkými, ktorí sa zaviazali dodržiavať ho. Ambíciou Kódexu je posilniť postavenie užívateľov, sprístupniť potrebné dáta pre výskum a výrazne zvýšiť transparentnosť technologických firiem v oblasti moderovania obsahu.

Keďže úspešnosť kódexu bude závisieť najmä od jeho praktickej implementácie, kľúčovým je umožniť systematicky prehodnocovať jednotlivé záväzky, ktoré z neho vyplývajú. Nový kódex preto