dnes je 10.6.2023

Input:

EK navrhuje ďalšie úpravy v oblasti kybernetickej legislatívy

28.4.2023, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad

Európska komisia prijala tri iniciatívy, ktoré sľubujú posilniť bezpečnosť kyberpriestoru v Únii.

Návrh aktu o kybernetickej solidarite v EÚ si kladie za cieľ posilniť solidaritu a spoločné krízové riadenie na zriadenie európskeho kyberbezpečnostného štítu. Tento štít má byť vytvorený z vnútroštátnych a cezhraničných bezpečnostných operačných centier (SOC), ktoré by mali byť sprevádzkované po celej Európe už začiatkom roka 2024. 

Akt o kybernetickej solidarite vytvára tiež mechanizmus reakcie na kybernetickú núdzovú situáciu. Mal by prehĺbiť pripravenosť, schopnosť reagovať na incidenty a finančne podporiť vzájomnú pomoc pre zasiahnutý členský štát.

Celkový rozpočet na všetky opatrenia sa pohybuje na úrovni 1,1 miliardy eur. Väčšina má byť financovaná zo zdrojov programu Digitálna Európa,

Návrh aktu o riadených bezpečnostných službách mení už prijatý akt o kybernetickej