dnes je 10.6.2023

Input:

Do druhého čítania neprešla novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a novela zákona o ochrane osobných údajov

22.5.2023, Zdroj: SITA

Do druhého čítania neprešla novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a novela zákona o ochrane osobných údajov z dielne poslanca Miloša Svrčeka. Navrhoval, aby koordináciu a tvorbu štátnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov zabezpečoval úrad vlády, pričom navrhoval ustanoviť, že túto úlohu bude zabezpečovať podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

Okrem zodpovednosti za prípravu vnútroštátnej legislatívy v tejto oblasti by tak úrad vlády získal oprávnenie zastupovať Slovensko aj v pracovných a expertných skupinách Európskej únie, ako aj v medzinárodných organizáciách, a to na všetkých fórach, na ktorých sa vyžaduje politické stanovisko k návrhom v oblasti ochrany osobných údajov.