dnes je 16.4.2024

Input:

Zabezpečenie integrity osobných údajov

9.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8 Zabezpečenie integrity osobných údajov

PhDr. Peter Veselý, PhD.


Zabezpečenie integrity osobných údajov ako jedna z požiadaviek nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje zmenu v technológiách a procesoch v organizáciách.

Čo je to vlastne integrita údajov? Kvalita a integrita dát je v IT odvetví ponímaná ako stratégia a postup, ktorý zahrňuje overenie, že používané dáta neboli počas vytvorenia a spracovania skreslené a že sú zaručene spoľahlivým vstupom pre ďalšie operácie. Kontrolné postupy sa obvykle uplatňujú následne potom ako dáta prejdú kontrolou kvality, ktorá má zaručiť, že aktuálne dostupné dáta sú presné, kompletné a