dnes je 26.5.2024

Input:

Whistleblowing – nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti od 1. apríla 2023

6.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“). Tento zákon úplne nahradil dovtedy platný zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov. Cieľom novej legislatívy bolo predovšetkým posilnenie ochrany tzv. „whistleblowerov“ a zriadenie samostatného Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

V týchto intenciách je žiaduce uviesť do pozornosti plánovanú novelu zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti s plánovanou účinnosťou od 1. apríla 2023. Súčasne znenie dotknutého zákona nemožno považovať za znenie, ktoré by bolo v súlade s úniovým