dnes je 28.1.2023

Input:

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

8.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.12 Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

Verlag Dashofer; JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

(Meno a priezvisko toho, kto návrh podáva, korešpondenčná adresa)

Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava

V ............., dňa ........................

Vec

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dňa ..................som zistil/a, že ......................... (meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo názov spoločnosti, sídlo, identifikačné číslo spoločnosti) porušuje ochranu mojich osobných údajov, konkrétne .......... (čo sa stalo; označiť práva, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené a ako k danému porušeniu došlo).

Svoje tvrdenie o zverejnení osobných údajov preukazujem dôkazom, ktorý tvorí prílohu tohto podania.

Zároveň úradu predkladám kópiu dokumentu č. ........ zo dňa