dnes je 1.10.2023

Input:

Vnútropodniková smernica záznamu o poučení oprávnenej osoby pre predaj produktov z pohľadu ochrany osobných údajov

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.5 Vnútropodniková smernica záznamu o poučení oprávnenej osoby pre predaj produktov z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY SPRACÚVAJÚCEJ OSOBNÉ ÚDAJE PRE PREVÁDZKOVATEĽA

v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov”).

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI:

PREVÁDZKOVATEĽ: so sídlom IČO:(ďalej len „PREVÁDZKOVATEĽ”)