dnes je 23.9.2021

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam ku kódexom správania ako nástrojom na prenos

16.7.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia ku kódexom správania ako nástrojom na prenos (Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers) prijaté na júlovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

Hlavným cieľom usmernení je objasniť uplatňovanie článku 40 ods. 3 a článku 46 ods. 2 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Po schválení kódexu správania príslušným dozorným orgánom a po tom ako Komisia rozhodne o jeho všeobecnej platnosti v rámci EHP, môžu kódex dodržiavať a používať prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, na ktorých sa nevzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov podľa článku 3, aby sa zabezpečili primerané záruky na prenos osobných údajov mimo EÚ. Usmernenia dopĺňajú Usmernenia týkajúce sa kódexov správania a monitorujúcich subjektov, ktoré stanovujú všeobecný rámec