dnes je 16.7.2024

Input:

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informovanie dotknutej osoby

29.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.11 Súhlas so spracovaním osobných údajov a informovanie dotknutej osoby

Verlag Dashöfer; JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť vzor

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ja, dolu podpísaný/á

Meno a priezvisko ........................................

Narodený/á .................................................

Bytom ............................................................

(ďalej len „subjekt údajov”)

Udeľujem týmto spoločnosti XY, s. r. o., so sídlom........................PSČ...................IČO:....................., zapísanej v obchodnom registri vedenom ................................ e-mailový kontakt:.........................(ďalej iba „Prevádzkovateľ”) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok:

  1. Osobné údaje, ktoré budú spracované:
    • - Meno a priezvisko,
    • - Poštová adresa,
    • - E-mailová adresa,
    • - Telefonický