dnes je 16.4.2024

Input:

Sprievodca ochranou údajov pre malé podniky

3.5.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB spustil Data Protection Guide for small business (sprievodca ochranou údajov), aby pomohol vlastníkom malých podnikov na ich ceste k zosúladeniu s ochranou údajov. Cieľom príručky je zvýšiť povedomie o všeobecnom nariadení o ochrane údajov a poskytnúť praktické informácie malým a stredným podnikom o dodržiavaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v dostupnom a ľahko zrozumiteľnom formáte.

Príručka je v súčasnosti dostupná v angličtine a časom bude sprístupnená aj v iných jazykoch EÚ.

Guide/Sprievodca je dostupný na tomto odkaze: Data Protection Guide