dnes je 9.12.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Spoloční prevádzkovatelia

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.114 Spoloční prevádzkovatelia

JUDr. Jakub Pavčík

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa za prevádzkovateľa považuje fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Zákon o ochrane osobných údajov.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: