dnes je 1.10.2023

Input:

Sociálna poisťovňa bude od začiatku budúceho roka viesť elektronický účet poistenca

25.5.2023, Zdroj: SITA

Sociálna poisťovňa bude od začiatku budúceho roka viesť elektronický účet poistenca, ktorý nahradí v súčasnosti pasívny individuálny účet poistenca. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca k novele zákona o sociálnom poistení, ktorý schválil parlament. Zároveň sa však ponechá priestor aj na listinnú komunikáciu, ak poistenec takúto komunikáciu preferuje. Sociálna poisťovňa na žiadosť poistenca zašle informáciu vedenú na elektronickom účte poistenca do 60 dní od doručenia takejto žiadosti.

Poisťovňa bude od roku 2026 zasielať poistencovi dôchodkovú prognózu, teda informáciu o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch. Takúto penzijnú prognózu poisťovňa sprístupní do 31. mája kalendárneho roka na elektronickom účte poistenca. Sociálna poisťovňa však bude povinná zaslať poistencovi dôchodkovú prognózu aj poštou. Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy bude závisieť od veku