dnes je 16.7.2024

Input:

Smernica o bezpečnostných štandardoch pre informačné systémy obce

2.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.15 Smernica o bezpečnostných štandardoch pre informačné systémy obce

JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

Názov firmy (adresa, IČO):  
Názov vnútropodnikovej smernice: Smernica o bezpečnostných štandardoch pre informačné systémy obce 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

  1. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce a zabezpečuje súlad s právnymi predpismi upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti v oblasti informačných systémov obce.
  2. Táto smernica stanovuje základné zodpovednosti, pravidlá a zásady informačnej bezpečnosti a informačných systémov obce.

Čl. II

Organizácia informačnej bezpečnosti

  1. Riadenie informačnej bezpečnosti je centralizované a zastrešované funkciou