dnes je 16.7.2024

Input:

Smernica k priamemu marketingu

6.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.17 Smernica k priamemu marketingu

JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

Názov firmy (adresa, IČO):  
Názov vnútropodnikovej smernice: Smernica k priamemu marketingu 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

čl. I

Úvodné ustanovenia

  1. Smernica upravuje základné povinnosti zamestnancov pri spracúvaní osobných údajov pri spracovateľských operáciách týkajúcich sa priameho marketingu.
  2. Osobné údaje sa môžu získavať a spracúvať len v rozsahu stanovenom Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.