dnes je 19.6.2024

Input:

Slovensko čaká novela kyberzákona - návrhy k nej môže posielať aj verejnosť

22.4.2024, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad zverejnil predbežnú informáciu o príprave novely zákona o kybernetickej bezpečnosti. Verejnosť sa tak môže zapojiť do prípravy tohto zákona podnetmi a návrhmi približne do 25. apríla 2024.

Novela má priniesť do národnej legislatívy princípy z európskej smernice NIS2. Pre Slovensko nepôjde o zásadnú revolúciu, avšak novela by v praxi mala znížiť riziká súvisiace s rýchlym technologickým vývojom, digitalizáciou a zvýšiť celkovú úroveň kybernetickej bezpečnosti našej krajiny.

Novela identifikuje prevádzkovateľov základnej služby podľa konkrétnych kritérií (napríklad na základe veľkosti), zmení sa teda spôsob identifikácie týchto povinných osôb. Pôsobnosť zákona sa rozšíri o nové sektory (odvetvia) a nové regulované služby.

Definuje aj kritickú základnú službu ako novú hodnotu pre posúdenie rizikovosti a kritickosti subjektu. Od toho sa budú