dnes je 16.7.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19)

17.10.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 5. októbra 2023 rozhodnutie vo veci C‑659/22 Ministerstvo zdravotnictví (Mobilní aplikace Covid-19), v ktorom sa venoval overovaniu platnosti digitálnych COVID preukazov EÚ vydaných podľa nariadenia (EÚ) 2021/953.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • pojem „spracúvanie“ osobných údajov uvedený v článku 4 bode 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov zahŕňa overenie prostredníctvom vnútroštátnej mobilnej aplikácie platnosti interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID‑19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydaných podľa nariadenia 2021/953 a používaných členským štátom na vnútroštátne účely.[1]

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze: