dnes je 16.4.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Direktor na Glavna direkcija „Nacionalna policia“ pri MVR – Sofija

23.2.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 30. januára 2024 rozhodnutie vo veci C‑118/22 Direktor na Glavna direkcija „Nacionalna policia“ pri MVR – Sofija (riaditeľ generálneho riaditeľstva – „Národná polícia“ na ministerstve vnútra, Bulharsko), v ktorom sa venoval lehote na uchovávanie údajov v policajnom registri podľa smernice o presadzovaní práva.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Ustanovenia smernice, konkrétne čl. 4 ods. 1 písm. c)[1] a e)[2], čl. 5[3], čl. 10[4], čl. 13 ods. 2 písm. b)[5], čl. 14 písm. d)[6] a čl. 16 ods. 2 a 3[7], stanovujú všeobecný rámec umožňujúci okrem iného zaručiť, aby uchovávanie osobných údajov a konkrétnejšie jeho trvanie boli obmedzené na to, čo je potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa tieto údaje uchovávajú, pričom ponechávajú na členských štátoch, aby pri dodržaní tohto rámca