dnes je 16.7.2024

Input:

Rozhodnutie o zrušení fiktívneho rozhodnutia obce o odmietnutí poskytnutia informácie

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.17 Rozhodnutie o zrušení fiktívneho rozhodnutia obce o odmietnutí poskytnutia informácie

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Rozhodnutie o zrušení fiktívneho rozhodnutia obce o odmietnutí poskytnutia informácie

Obec ................................., sídlo: ................................................

Sp. zn.: .....................

V/Vo ................, dňa ...............

R O Z H O D N U T I E

Obec XYZ ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) vo veci odvolania žiadateľa Jozefa Mrkvičku, adresa pobytu .................... proti vybaveniu žiadosti o sprístupnenie informácií