dnes je 19.5.2022

Input:

Príslušníci Policajného zboru SR nebudú mať na rovnošatách menovky

12.5.2022, Zdroj: SITA

Príslušníci Policajného zboru SR (PZ) nebudú nosiť na rovnošatách menovky, ktoré obsahovali meno a priezvisko, prípadne akademický titul. Služobná rovnošata bude naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore, ktorú dnes schválil parlament 88 hlasmi. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2022.

Rezort vnútra argumentoval, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov. Novela zákona tiež definuje organizáciu PZ. Člení sa na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu.