dnes je 11.8.2022

Input:

Novela infozákona schválená parlamentom

27.6.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu 21. júna definitívne schválili novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh zákona reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora do právneho poriadku Slovenskej republiky.

K najzásadnejším zmenám, ktoré smernica EÚ prináša, patria:

1. rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky,

2. rozšírenie vecnej pôsobnosti na „osobitné“ kategórie informácií napríklad na informácie s vysokou hodnotou (tzv. high-value datasets alebo datasety s vysokým potenciálom na opakované použitie), ktorých zoznam zadefinuje Európska komisia vykonávacím aktom, ďalej výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov (napr. štatistiky, výsledky meraní; nie však vedecké články/publikácie, ktoré naďalej