dnes je 10.6.2023

Input:

Najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o ochrane oznamovateľov

12.5.2023, Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov

Okruh whistleblowerov, ktorí budú môcť získať ochranu štátu sa rozšíri. Zvýšia sa aj viaceré pokuty za porušovanie zákona o ochrane oznamovateľov. Tieto a ďalšie zmeny prináša novela, ktorú 10. mája 2023 schválili poslanci v parlamente. Udialo sa tak po vyše roku, odkedy Európska komisia pohrozila Slovensku sankciou za to, že mešká s transpozíciu európskej smernice.

Aj keď je nutné povedať, že oproti ostatným 14 členským krajinám Európskej únie, ktoré rovnako s týmto procesom meškali, sme v doteraz platnom zákone č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov mali väčšinu zásadných pravidiel upravených, spolu so zriadenou nezávislou inštitúciou na prijímanie oznámení a ochranu oznamovateľov.

Slovensko sa vyhlo žalobe

Európska smernica však nebola do slovenského vnútroštátneho právneho poriadku transponovaná v plnej miere. Z tohto dôvodu Európska komisia začala v