dnes je 1.10.2023

Input:

Najčastejšie otázky k novele zákona o ochrane oznamovateľov od 1. 9. 2023

1.8.2023, Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov

Plní hlavný kontrolór obce funkciu zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. aj vo vzťahu k spoločnostiam s majetkovou účasťou obce tak, ako k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám?

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 Zákona o ochrane oznamovateľov, vykonáva hlavný kontrolór obce funkciu zodpovednej osoby k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám obce, pokiaľ takáto organizácia zamestnáva menej než 50 zamestnancov.

Vo vzťahu k obchodným spoločnostiam zakladaným obcou neplatí ustanovenie § 10 ods. 3 Zákona o ochrane oznamovateľov tak ako pre štát. Subjekty, ku ktorým má orgán verejnej moci vykonávať povinnosť podľa tohto ustanovenia sú rozpočtové a príspevkové organizácie, štátny podnik, fond a akciová spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu.  Nakoľko zakladateľom štátneho podniku nemôže byť obec a zároveň platí, že 100 % majetková účasť v akciovej