dnes je 2.10.2022

Input:

Marketingové volania už len s predvoľbou (0)888. Vy sa rozhodnete či hovor zdvihnete alebo nie

22.9.2022, Zdroj: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) si splnil povinnosť v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách zostaviť nový číslovací plán. Vydal Vyhlášku o národnom číslovacom pláne, ktorá nadobudla účinnosť 19.8.2022. Iniciatívou úradu po vzore v zahraničí a najdôležitejšou zmenou je zavedenie množiny milión čísel s predvoľbou (0)888. Tú budú musieť povinne používať všetci tí, ktorí marketingovo navolávajú verejnosť cez telefón a ponúkajú rôzne produkty a služby.

Vyhláška o národnom číslovacom pláne prešla legislatívnym procesom. Najväčšou zmenou oproti doterajšiemu číslovaciemu plánu je zavedenie dvoch nových číselných množín - pre komunikáciu typu stroj-stroj (M2M) a pre služby priameho marketingu. V tom druhom prípade ide o akúkoľvek formu prezentácie tovarov