dnes je 31.3.2023

Input:

Majú samosprávy povinnosť určiť zodpovednú osobu za oblasť GDPR?

20.2.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., poskytuje odborné, kvalitné a stabilné služby pre samosprávy. Je partnerom Združenia miest a obcí Slovenska. Do pozornosti dávame mimoriadne dôležité rámcové informácie v súvislosti s GDPR. 

Povinnosť určiť zodpovednú osobu

Podľa článku 37 GDPR povinnosť určiť zodpovednú osobu má prevádzkovateľ, keď „spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci“Každá obec, mesto, alebo mestská časť tak musí mať určenú zodpovednú osobu za oblasť ochrany osobných údajov. Za nesplnenie tejto povinnosti môže samospráve uložiť pokutu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a to až do výšky 10.000.000,-EUR.

Ako si správne vybrať zodpovednú osobu?

V podmienkach obcí a miest môže byť zodpovednou osobou zamestnanec ako aj externá spolupracujúca osoba. Je pritom potrebné dbať